• บริษัท แอท แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  • [email protected]
Professional

ตรวจสอบบัญชี โดย ทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

บริษัทยินดีนำเสนอบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี เซ็นต์งบ วางแผนภาษี รับเป็นที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร ด้วยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สำเร็จการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีประสบการณ์มากว่า 25 ปี ในด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ในธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย

โดยบริษัทของเรายังเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ชั้นนำของประเทศ


ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเลือกรับบริการจากเรา ได้แก่

ลดต้นทุนการทำบัญชี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้างพนักงานประจำ หรือพนักงานบัญชีที่เชี่ยวชาญทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและพนักงานเข้าๆออกๆ การทำงานขาดความต่อเนื่อง และไม่ต้องกังวลเพราะเราอัพเดท กฎหมายใหม่ และมาตรฐานการบัญชีใหม่ อย่างสม่ำเสมอ

มีมืออาชีพดูแลในเรื่องบัญชี ส่งผลให้กิจการสามารถนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ การวางแผน และการดำเนินงาน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

ธุรกิจได้รับการวางแผนภาษี ทำให้กิจการได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างเต็มที่ และสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเพิ่มเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่กิจการเสียภาษีไม่ถูกต้อง