วางแผนภาษี


อีกบริการทางด้านภาษี

– วางแผนภาษี (Tax planning) แนะนำ แนวทางในการดำเนินการทางด้านภาษี
– ที่ปรึกษาภาษีอากร (Tax consulting)
– เข้าพบ ชี้แจง ปัญหาภาษีอากร ต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการ ( Tax services)