บริการด้านไอที


บริการด้านไอที

    ในป้จจุบันคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญกับธุรกิจมากแค่ไหน และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง จะช่วยเสริมให้บริษัทของคุณประสบผลสำเร็จได้อย่างดี บริษัท แอท แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
มีบริการงานทางด้าน ไอที แบบครบวงจรดังนี้

1. บริการทำเว็บไซต์ ,อีเมล์ และโปรโมทบริษัทของคุณให้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ด้วย Google Search Engine

2. บริการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับขนาดของบริษัท ,องค์กร ของคุณ ไม่ว่าบริษัทของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่
เราสามารถดูแลให้บริการระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

– Microsoft windows system
– Linux system
– Virtualization Technology
– Mail Server
– CCTV , IP Camera
– GPS Tracking System ( ระบบติดตามตำแหน่งยานพาหนะ )

3. บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทของคุณ

– แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
– ป้องกันปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการถูกโจรกรรมข้อมูล

4. บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์

5. เป็นผู้ให้บริการทางด้าน Web hosting และ VPS โดยเรามีลูกค้าที่ฝากเว็บไว้กับเรามากกว่า 500 เว็บไซต์ ดูเพิ่มเติม